“WE TRAVELED ACROSS SEVEN MOUNTAINS - The Journal”

Curator: Jan Van Woensel

Kunstenaars:
Evelien Boden, Michelle Breemersch, Jenny Cho, Cult of Slaves, Gery De Smet, Dorothea Dejonckheere, Josja de Vree, Lin Gerritse, Sara Greet Gilis, Jerry Heymans, GV’s Junkband, Brecht Koelman, Lieve Kramer, France Lejeune, Bert Leysen, M.A.F.I.A., Anne Mariën, Katie Metcalfe, Jemma Nicole, Nonno, Kumi Oguro, Öznur Özturk, Tinka Pittoors, Lee Ranaldo, Max Razdow, Dimitris Rentoumis, Tif Robinette, r.o.t., Stefanie Schaut, Eric Schnell, Sigga Björg Sigurdardòttir, Kiki Sironval, Bob Szantyr, Julie van der Vaart, Anke Verret

Schrijvers:
Evelien Boden, Sara Greet Gillis, Katie Metcalfe, Lee Ranaldo, Max Razdow, Kadri Sammel, Eric Schnell, Sigga Björg Sigurdardòttir, Bob Szantyr

De internationale groepstentoonstelling WE TRAVELED ACROSS SEVEN MOUNTAINS - The Journal neemt de melancholie van de reis als vertrekpunt. De curator vond hiervoor inspiratie in de laat 18e eeuwse stroming van de Romantiek die nostalgische individuen motiveerde om de snel groeiende en steeds luider wordende steden te verlaten en ontheemd en dolend heil te zoeken in de ongerepte natuur. Kunstenaars bevrijdden zich in deze periode van het mecenaat, lapten de kunstregels aan hun laars en lieten subjectieve ervaringen de vrije loop. Ze kregen de status van goddelijk geïnspireerde genieën toegeschreven. Ze distantieerden zich van het routineuze leven en kozen voor een bohemian levensstijl die hen naar de rand van de maatschappij bracht. De bonafide Romanticus had een onrustige en existentieel zoekende ziel die constant in beweging was. Gemotiveerd door het nog steeds actuele fenomeen van de “dwaler”, stelt Jan Van Woensel een labyrintische tentoonstelling samen waarbij de creatieve ontwikkeling, het artistieke proces en de inhoudelijke participatie van de kunstenaars een voorname positive krijgen. Deze organische werkwijze uit zich naast de fysieke tentoonstelling in het Cultuurcentrum ook in The Journal: een collectief geschreven reisverhaal.

Begin maart 2017 nodigde de curator verschillende kunstenaars, schrijvers en muzikanten uit om een verhaal te schrijven. Opvallend is dat de tekst werd opgebouwd a.d.h.v. de door de Surrealisten uitgevonden cadavre exquis-techniek: de eerste schrijver kreeg de titel van de tentoonstelling WE TRAVELED ACROSS SEVEN MOUNTAINS als openingszin van het verhaal en schreef tien zinnen. De laatste zin van dit fragment werd vervolgens gestuurd naar de tweede schrijver en fungeerde als de openingszin van zijn bijdrage. Die laatste zin werd gestuurd naar de derde schrijver, enz... Hierdoor kon voor elke participant voldoende artistieke vrijheid worden gegarandeerd en kon het verhaal tijdens het schrijfproces te allen tijde in eender welke onverwachte richting gaan. De schrijvers sturen het narratief. Dit gestaag groeiende verhaal fungeerde vervolgens als de leidraad voor de samenstelling van deze expositie. Alle gepresenteerde schilderijen, tekeningen, sculpturen, installaties en live performances in de tentoonstelling hebben ofwel een duidelijk herkenbare ofwel een suggestieve relatie met het door de kunstenaars geschreven The Journal. Hiermee introduceert Jan Van Woensel een experimentele en avontuurlijke methodologie waarbij hij als curator en samensteller op basis van de neergeschreven gebeurtenissen en impressies gericht kunstwerken selecteerde en installeerde in het Cultuurcentrum.

De verschillende stemmen die resoneren doorheen The Journal weerspiegelen zich in de visuele collagestijl van de tentoonstelling. De beeldende chaos van kunstwerken die door, naast en boven elkaar staan, hangen en liggen, vormen zo een nauwkeurig geïnstalleerd totaal-landschap waardoorheen de bezoeker wandelt. Op zijn pad beweegt hij langs fantastische subwerelden, stoffige ruïnes, ijle bergtoppen, onderaardse vulkanen, verlaten monumenten, occulte sektes, de echo’s van bezwerende hymnes, monotone drones, heidense volksverhalen, onheilspellende geesten, hallucinaties, de dood en het hiernamaals.

www.facebook.com/curatorjan

 

Met dank aan

MECHELEN DZIVM axa aca ccm nona porsche willemen dijlefeesten tecro kuub